ideal


Hur tänker ni runt er kropp? Har ni någon gång funderat på varför ni vill se ut på ett visst sätt. Jag har börjat fundera på det mer och mer när det hela tiden står överallt i sociala medier att […]

Kroppsuppfattning och egna ideal!