samstämmighet


Harmoni i vår svenska ordlista betyder ”samklang, överensstämmlese, samstämmighet, enighet”  eller ”tillstånd av balans och frid”. Jag gillar verkligen det sista ”tillstånd av balans och frid”, det är lite som jag känner mig just nu. Vart vill jag komma? Att […]

Harmoni hur skapar man det!?