klä in odlingslåder med platonmatta för att undiva att gifter från tryckt virke sprider sig i jorden