Polypropuren används bland annat till medicinska inplantat