öppet hus


2 kommentarer
September i år var månaden som jag under flera år tillbaka satt upp ett mål att vara i bättre form än någonsin. Det höll på att bli det helt motsatta men jag lyckades åtminstone med att gå ner alla kilona […]

Mitt 2016 – Del 4